1080x434

KARTE ZA HUMANITARNI KONCERT LENE KOVAČEVIĆ

Statistika pokazuje da je na 100 beba u Kliničkom centru Niš jednoj potreban prevoz na dalji medicinski tretman u Beograd, a u situaciji kada je za dve bebe potreban prevoz, jedna beba mora da čeka jer KC Niš raspolaže sa jednim mobilnim inkubatorom, pa nekada čekanje može da ima drastične posledice. U cilju prikupljanja sredstava […]

COPYRIGHT © 2014, Forum Shopping Center